Giới thiệu

Hà Nội, trung tâm văn hóa và hành chính của Việt Nam, luôn đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử và sự phát triển của đất nước. Được UNESCO công nhận danh hiệu Thành phố vì Hòa bình vào năm 1999, Hà Nội hiện đang đặt mục tiêu đi đầu trong quá trình chuyển đổi kinh tế xã hội nhanh chóng của đất nước, đồng thời vận dụng nền tảng di sản văn hóa phong phú để hình thành một mô hình kinh tế sáng tạo mới

Hà Nội, trung tâm văn hóa và hành chính của Việt Nam, luôn đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử và sự phát triển của đất nước. Được UNESCO công nhận danh hiệu Thành phố vì Hòa bình vào năm 1999, Hà Nội hiện đang đặt mục tiêu đi đầu trong quá trình chuyển đổi kinh tế xã hội nhanh chóng của đất nước, đồng thời vận dụng nền tảng di sản văn hóa phong phú để hình thành một mô hình kinh tế sáng tạo mới. Năm 2019, Hà Nội chính thức trở thành thành viên của Mạng lưới Thành phố Sáng tạo của UNESCO (UCCN) với danh hiệu Thành phố Sáng tạo trong lĩnh vực Thiết kế.

Dự án Hà Nội Rethink hay Huy động nguồn lực văn hóa và sự tham gia của thế hệ trẻ để xây dựng Hà Nội thành kinh đô sáng tạo là một sáng kiến được thực hiện bởi Tổ chức Giáo dục, Khoa học, và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO, cùng với Tổ Chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp quốc UNIDO và Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc UN-Habitat với sự hỗ trợ của Tập Đoàn SOVICO trong giai đoạn 2021-2023. Sáng kiến này sẽ giúp thúc đẩy tầm nhìn chiến lược mới cho Thủ đô Sáng tạo- một thành phố trao quyền cho công dân của mình, xây dựng một nền kinh tế cân bằng, đa dạng và đổi mới, và hướng tới một cách tiếp cận bền vững hơn, lấy con người làm trung tâm cho sự phát triển. Và nguồn nhân lực trẻ- thanh niên chính là tài nguyên chủ chốt nhất, nòng cốt nhất trong xây dựng công nghiệp văn hóa cũng như thúc đẩy sự đổi mới của xã hội.

Dự án gồm 3 hợp phần, trong đó hợp phần 1 hướng tới việc tạo ra và thúc đẩy các nền tảng để kết nối các sáng kiến văn hóa đang diễn ra của thanh niên trên địa bản Hà Nôi. Hợp phần 2 sẽ hỗ trợ tích hợp các công nghệ kỹ thuật số vào công nghiệp sáng tạo và thúc đẩy tiềm năng kinh doanh của các nhà thiết kế trẻ. Hợp phần 3 sẽ giúp thành phố kết nối với các đối tác trong và ngoài nước để tổng hợp sức mạnh nguồn lực giữa những chương trình hiện tại và tương lai liên quan đến các ngành công nghiệp văn hóa, củng cố khả năng thu hút các nguồn lực để đưa Hà Nội tiến lên phía trước.

Cơ quan thực hiện dự án

Nhà tài trợ