Hội thảo tham vấn “Hà Nội – Thủ đô Sáng tạo”

Trong những thập kỷ vừa qua, cùng với sự phát triển của đất nước, Hà Nội đã và đang trải qua những thay đổi nhanh chóng về kinh tế xã hội và hiện đang ở giai đoạn chuyển mình, nơi lịch sử và truyền thống giao thoa với hiện đại. Với nguồn tài nguyên và tiềm năng văn hóa sáng tạo phong phú, năm 2019, Hà Nội chính thức được gia nhập Mạng lưới Thành phố Sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Thiết kế. Thủ đô đã và đang thể hiện những cam kết mạnh mẽ trong việc đặt Văn hóa và Sáng tạo ở trung tâm của chiến lược phát triển bền vững, với tầm nhìn đưa Hà Nội trở thành Trung tâm Sáng tạo của Đông Nam Á.

Trong bối cảnh này, UNESCO, UNIDO, và UN Habitat đã cùng xây dựng dự án “Huy động Nguồn lực Văn hóa và Sự tham gia của Thanh niên Phát triển Hà Nội thành Kinh đô Sáng tạo” với sự tài trợ từ Tập đoàn SOVICO Việt Nam để đóng góp vào nỗ lực của Hà Nội trong việc hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược này của thủ đô. 

Do đó, UNESCO, UNIDO, và UN-Habitat Việt Nam tổ chức Hội thảo tham vấn “Hà Nội – Thủ đô Sáng tạo”. 

Thời gian: 8:00 – 11:30 ngày thứ Năm, 8 tháng 4 năm 2021 

Địa điểm: Phòng C1-C2, Green One UN House, 304 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 

Hội thảo là một cơ hội để những chuyên gia, đối tác, nghệ sĩ, những người trẻ trong lĩnh vực sáng tạo cũng như những nhà nghiên cứu, và hoạch định chính sách tìm hiểu về dự án, chia sẻ kinh nghiệm, và thảo luận các cơ hội hợp tác.

Ngày

08/04/2021

Thời gian

8:00 sáng

-

11:30 sáng

Nền tảng

Offline