> >
Khởi Thăng Long

Mùa thu tháng bảy năm Canh Tuất (1010), vua Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư sang Đại La. Khi thuyền tạm đỗ dưới thành, có rồng vàng hiện ra trên thuyền ngự, bèn đổi tên gọi là Thăng Long. Cũng từ đó, ngàn năm huy hoàng mở ra trong sách sử.

Giữ Hòa Bình

Bước ra từ hai cuộc chiến tranh, đổi thay rồi hội nhập, năm 1999, Hà Nội đại diện cho Châu Á-Thái Bình Dương trở thành “Thành phố vì Hòa Bình”. 20 năm, Hà Nội tham gia gìn giữ nền hòa bình quốc tế. 20 năm, Hà Nội chứng tỏ cho thế giới sự thân thiện, giá trị và vẻ đẹp của cả dân tộc.

Bùng Sáng tạo

Năm 2019 là một bước ngoặt khi Hà Nội được công nhận là “Thành Phố Thiết Kế Sáng Tạo”. Hà Nội truyền thống, Hà Nội trẻ trung, Hà Nội dịu dàng, nhưng cũng độc đáo, kì ảo đầy cảm hứng. Một Hà Nội của  những thế hệ dám thử và dám mơ.

Giới thiệu

Hà Nội, trung tâm văn hóa và hành chính của Việt Nam, luôn đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử và sự phát triển của đất nước. Được UNESCO công nhận danh hiệu Thành phố vì Hòa bình vào năm 1999, Hà Nội hiện đang đặt mục tiêu đi đầu trong quá trình chuyển đổi kinh tế xã hội nhanh chóng của đất nước, đồng thời vận dụng nền tảng di sản văn hóa phong phú để hình thành một mô hình kinh tế sáng tạo mới. Năm 2019, Hà Nội chính thức trở thành thành viên của Mạng lưới Thành phố Sáng tạo của UNESCO (UCCN) với danh hiệu Thành phố Sáng tạo trong lĩnh vực Thiết kế.

Xem thêm

Cơ quan thực hiện dự án

Nhà tài trợ